ENSV autasud- eesrindlane ja tublim

Vabariigi parim loomakasvataja

 Varane rinnamärk Vabariigi parim loomakasvataja

   Varase rinnamärgi võimalik tunnistus

 Huvitav ENSV Valitsuse määrus aunimetuse määramise kohta aastast 1964

 

Hilisem rinnamärk

 Rinnamärgi tunnistus, kaheksakümnendad aastad